Thí sinh VŨ THỊ YẾN LINH – SBD 27

76

Thí sinh Vũ Yến Linh – SBD 27 – Ms Vietnam intercontinental 2018.