Thí sinh VÕ NGỌC ĐÀI TRANG – SBD 13

172

Thí sinh Võ Ngọc Trang Đài – SBD 13 – Ms Vietnam intercontinental 2018.