Thí sinh TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO – SBD 10

181

Thí sinh Trần Thị Phương Thảo – SBD 10 – Ms Vietnam intercontinental 2018.