Thí sinh TRẦN THỊ BÍCH NGÂN – SBD 11

216

Thí sinh Trần Thị Bích Ngân – SBD 11 – Ms Vietnam intercontinental 2018.