Thí sinh TRẦN NGỌC CHÂU – SBD 07

82

Thí sinh Ngọc Châu – SBD 07 – Ms Vietnam intercontinental 2018.