Thí sinh PHẠM THỊ NGỌC HÂN – SBD 06

181

Thí sinh Phạm Thị Ngọc Hân – SBD 06 – Ms Vietnam intercontinental 2018.