Thí sinh NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG – SBD 19

167

Thí sinh Nguyễn Thị Thùy Dương – SBD 19 – Ms Vietnam intercontinental 2018.