Thí sinh NGUYỄN THỊ KIỀU LOAN – SBD 20

174

Thí sinh Nguyễn Thị Kiều Loan – SBD 20 – Ms Vietnam intercontinental 2018.