Thí sinh NGÔ THỊ HỒNG TÂM – SBD 09

128

Thí sinh Hồng Tâm – SBD 09 – Ms Vietnam intercontinental 2018.