Thí sinh Đặng Hoàng Yến – SBD 21

74

Thí sinh Hoàng Yến – SBD 21 – Ms Vietnam intercontinental 2018.