Tân hoa hậu Người Việt Liên Lục Địa 2018 – Trần Ngọc Châu

360

Hình ảnh mới nhất của Tân hoa hậu được thực hiện tại những địa danh nổi tiếng của Sài Gòn.

hoa-hau-nguoi-viet-lien-luc-dia-2018 (17)
hoa-hau-nguoi-viet-lien-luc-dia-2018 (18)
hoa-hau-nguoi-viet-lien-luc-dia-2018 (12)
hoa-hau-nguoi-viet-lien-luc-dia-2018 (13)
hoa-hau-nguoi-viet-lien-luc-dia-2018 (14)
hoa-hau-nguoi-viet-lien-luc-dia-2018 (15)
hoa-hau-nguoi-viet-lien-luc-dia-2018 (16)