Cuộc thi Ms Vietnam Intercontinental 2018

169

Cuộc thi Ms Vietnam Intercontinental 2018 – Hoa hậu Người Việt Liên Lục Địa tại Pháp được tổ chức tại Sân khấu Madeleine vào ngày 24/06/2018 tới.