CHUYẾN ĐI TỪ THIỆN TẠI “CẦN ĐƯỚC – LONG AN” CỦA ĐOÀN HOA HẬU NGƯỜI VIỆT LIÊN LỤC ĐỊA 2018

162

Đây là chuyến từ thiện đầu tiên của đoàn Hoa hậu người Việt liên lục địa 2018 kể từ khi về nước. Chuyến từ thiện được thực hiện bởi số tiền đấu giá của Á hậu 2 NGÔ THỊ HỒNG TÂM trong buổi đấu giá từ thiện đêm bán kết Hoa hậu người Việt liên lục địa 2018 diễn ra tại Paris, Pháp ngày 23/06/2018.