Á hậu Mai Phương Trang – Giám khảo chương trình Hoa Hậu Người Việt Liên Lục Địa 2018

159